Skinner Releasing Technique

Workshop

Date:

Location: Leiden

Offering a first introduction into the Skinner Releasing Technique (SRT) this workshop is especially for those who are new to SRT and would like to experience it. For people who are already familiar with SRT it is an opportunity to return to the basics and deepen their practice. Be welcome!

Voor wie:
Deze introductie workshop Skinner Releasing Technique is voor mensen met (basis-) ervaring in dans en improvisatie die hun technische en creatieve vaardigheden willen verder ontwikkelen.
Het is een aanbod speciaal voor degenen die nog geen ervaring met SRT hebben en deze methode willen leren kennen.
Voor mensen die al bekend zijn met SRT is het een kans om terug te keren naar de basis en hun beoefening te verdiepen. Wees welkom!

Inhoud:
Deelnemers maken kennis met de fundamentele principes van de Skinner Releasing Technique (SRT), een innovatieve benadering van dans- en bewegingstraining, ontwikkeld door de Amerikaanse danskunstenares Joan Skinner (1924-2021). Daarnaast is er extra tijd om de geleerde releasing principes op speelse manier te integreren in je eigen dans en improvisatie.
In SRT worden geleide poëtische beelden gebruikt om de verbeeldingskracht van de danser te stimuleren en genuanceerde ervaring van beweging te bevorderen.  
Op andere momenten van de les leren deelnemers door hands-on opdrachten met een partner de eigen fysieke patronen bewuster waar te nemen: de aanraking helpt om overbodige spanning los te laten, zodat nieuwe sensaties, verbindingen en bewegingsmogelijkheden kunnen ontstaan.
Er wordt o.a. aandacht gegeven aan een vrije ademhaling, het toelaten van beweging, de autonomie van verschillende lichaamsdelen en het spel met zwaartekracht en evenwicht.
Verder zijn souplesse, moeiteloosheid, uitlijning in meerdere richtingen (multi-directional alignment), en aanwezigheid in beweging en stilte enkele van de essentiële oefengebieden van SRT.
SRT kan elke bewegingsstijl en activiteit ondersteunen en tegelijkertijd artistieke sensibiliteit en creatieve ontplooiing bevorderen.

De workshop wordt in het Engels gegeven, indien nodig worden delen in het Nederlands vertaald.

Data en tijd: zaterdag 16 maart 13:00-16:30; zondag 17 maart: 10:00-13:30
Adres: LAK, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Kosten: Studenten €90| LEI-medewerkers €102 | Overig €112
Aanmelding: is vanaf 1 December mogelijk hier.
Lukt het niet om online in te schrijven? Neem dan contact op met LAKcursusbureau via info@lakcursussen.nl of via tel: 071 - 5272314 | 5272317
Schrijf je op tijd in! De cursus kan alleen starten met voldoende deelnemers.

© Photo:Annick Bienvenu

Go back