Skinner Releasing Technique - more imagery for dancing

Workshop

Date:

Location: Leiden

This workshop is for people with some SRT experience, who wish to further develop their technical and creative skills in dance.
We will explore poetic imagery and SRT material that is a follow up of the very first classes of the SRT Introductory Level and creates space to deepen one's process.

Skinner Releasing Technique (SRT)
Vervolg op eerdere ervaringen met ‘poetic imagery in dancing’

Voor wie:
Deze workshop Skinner Releasing Technique is voor mensen met enige SRT ervaring*, die hun technische en creatieve vaardigheden in dans verder willen ontwikkelen.
Er wordt vanuit poëtische beelden en SRT- materiaal gewerkt, die in de SRT workshop van maart 2024 geïntroduceerd zijn. Hier wordt op doorgebouwd en ontstaat er ruimte voor verdieping.

Inhoud:
Deelnemers leren nieuwe principes en poëtische beelden van de Skinner Releasing Technique (SRT) kennen, een innovatieve benadering van dans- en bewegingstraining, ontwikkeld door de Amerikaanse danskunstenares Joan Skinner (1924-2021).
Daarnaast is er tijd om de nieuwe releasing principes op speelse manier te integreren in je eigen dans en improvisatie.

In SRT worden geleide poëtische beelden gebruikt om de verbeeldingskracht van de danser te stimuleren en genuanceerde ervaring van beweging te bevorderen.  
Op andere momenten van de les leren deelnemers door hands-on opdrachten met een partner de eigen fysieke patronen bewuster waar te nemen: de aanraking helpt om overbodige spanning los te laten, zodat nieuwe sensaties, verbindingen en bewegingsmogelijkheden kunnen ontstaan.
Er wordt o.a. aandacht gegeven aan een vrije ademhaling, het toelaten van beweging, de autonomie van verschillende lichaamsdelen en het spel met zwaartekracht en evenwicht.
Verder zijn souplesse, moeiteloosheid, uitlijning in meerdere richtingen (multi-directional alignment), en aanwezigheid in beweging en stilte enkele van de essentiële oefengebieden van SRT.

SRT kan elke bewegingsstijl en activiteit ondersteunen en tegelijkertijd artistieke sensibiliteit en creatieve ontplooiing bevorderen.

Lees meer hier

De workshop wordt in het Engels gegeven, indien nodig worden delen in het Nederlands vertaald.

* ‘Enig ervaring’ betekent dat deelnemers tenminste één of twee SRT lessen hebben meegemaakt.
Mocht je graag aan de workshop meedoen en je hebt vragen of je ervaring met SRT voldoet, mail dan naar info@bettinaneuhaus.com

Data: zaterdag 5 oktober 13:00-16:30; zondag 6 oktober: 10:00-13:30
Adres: LAK, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
Kosten: Studenten € 92 | LEI-medewerkers € 108 | Overig € 115
Online aanmelden: hier
Lukt het niet om online in te schrijven? Neem dan contact op met LAKcursusbureau via info@lakcursussen.nl of via tel: 071 - 5272314 | 5272317
Schrijf je op tijd in! De cursus kan alleen starten bij voldoende deelnemers.


© Photo: Bettina Neuhaus

 

Go back