Bettina Neuhaus
Jan-Pieter-Heijestraat 162 I
1054 ML Amsterdam
Netherland
E-mail: info@bettinaneuhaus.com
Tel.: +31 20 6835563

KVK 34368198
btw NL002303142B16

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website: Bettina Neuhaus

Disclaimer voor www.bettinaneuhaus.com
Bettina Neuhaus (Kamer van Koophandel: 34368198) verleent u hierbij toegang tot bettinaneuhaus.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Bettina Neuhaus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Bettina Neuhaus spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bettina Neuhaus.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bettina Neuhaus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bettina Neuhaus.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bettina Neuhaus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Here is an english version of the Legal Notice